התייעלות אנרגטית

-
כל הארץ צפה במפה

אודות

בדיקת נאותות וייעוץ טכנו-כלכלי להתייעלות אנרגטית ובנייה ירוקה

• תקינה ורגולציה

• חיסכון אנרגיה במבנים: מיזוג אוויר, תאורה, אחר

• מערכות סולאריות

• אופטימיזציה

שירותים

* פיקוח ובדיקת תוכניות התייעלות אנרגטית למפעלים ורשויות מקומיות

* הכוונה לאדריכלים

* הערכת כל חלופה בנפרד: חיסכון וייצור אנרגיה, מודל טכנו-כלכלי להערכת כדאיות

* בדיקת עמידה בתנאי הסף של בנייה ירוקה

* סקר סיכונים וניתוח רגישות

* המלצות לחלופה מועדפת

* סיוע בנושאי מימון וקבלת מענקים להתייעלות אנרגטית