כתבות על פ"ת

ספר אלבומי להפועל מחנה יהודה
17/04/2016
תיעוד צילומי של "המחנה"
פורסמו השיבוצים לכיתות א' בפתח תקווה
17/04/2016
ניתן לבדוק את השיבוצים באינטרנט
שני שף בשוק פ"ת ממשיך
17/04/2016
סדרה שנייה לפרויקט