כתבות על פ"ת

האקתון זוכרים ועומדים לצידם
22/04/2021
פתרונות לשימור הזיכרון ומענה לאתגרי היומיום