כתבות על פ"ת

חוגגים ליעל יום הולדת
05/11/2016 | ניסים קלדרון
יעל קפיטולניק בת 78
אחרי החגים בפתח תקווה
04/11/2016
מוסף הרכילות של פורטל פ"ת – גיליון מס' 14
מנוחה מרגיעה
04/11/2016 | רם פז הכהן
פרשת נח
פתח תקווה מתחזקת במדד הכלכלי חברתי
03/11/2016
דו"ח הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה