ESC - Ease Solutions Consulting

039350636
הפסגות 9, פתח תקווה צפה במפה

אודות

Ease Solutions Israel

המפתחים של מספר תוספים של Jira, כגון R4J ו-easeRisk.

שותפים רשומים של Jira ו-"monday" ומציעים שירותי מכירת רישיונות.

בנוסף, אנו מספקים שירותים שונים בתחום התוכנה ומנהלים פרויקטים בחברות רבות בארץ ומחוצה לה.

שירותים

* רשיונות Jira

* רשיונות monday

* תוספים ל-Jira

* פיתוח תוכנה

* הדרכה

* ניתוח צרכים וייעוץ

* תכנון וניהול פרוייקטים

* תמיכת IT

* בדיקות תוכנה

* מעבר לענן

תמונות