פ"שנטו - פרשת השבוע

בכל יום שישי רם פז הכהן מחכים אותנו בפרשת השבוע ובמה שניתן ללמוד ממנה.