כתבות על פ"ת

יום ללא אלכוהול
01/11/2018
יום שיא בבית הספר עמל א'