כתבות על פ"ת

חניון חדש בפתח תקווה
06/02/2019
נפתח באזור התעשייה רמת סיב
פתח תקווה: החובשים הצילו את חייו של עורך הדין
06/02/2019
ניצלו חייו של עו"ד שי יסקין
יום המשפחה ביצחק שמיר
05/02/2019
התפתחות אישית ומעורבות חברתית