צהרוני מקפ"ת קיבלו הכרה של משרד התמ"ת

16/01/2017
חדשות


מתוך רצון לשפר, לייעל ולהקל על ההורים בשכר הלימוד על ידי המדינה, הוגשה בקשה להכרה של התמ"ת בצהרונים.

בימים אלה התבשרנו שהמהלך אושר סופית על ידי התמ"ת והורים יכולים לפנות לאתר התמ"ת לברור הזכאות, ולמילוי הטפסים הרלוונטיים במידת הצורך. מעבר להנחה זוהי הכרה גם בעמידה בסטנדרטים שדורש משרד התמ"ת.

הזכאות לסיוע מותנית בעמידה בקריטריונים המפורטים ב"מבחני התמיכה להשתתפות בתשלום שכר לימוד" באתר האינטרנט של התמ"ת.

​גובה השתתפות המדינה בעלות דמי החזקת הילד במסגרת, נקבע בהתאם לטבלאות השתתפות בשכר לימוד.

באדיבות דובר העירייה

תהליך הרישום כולל מספר שלבים, מרגע פתיחת מועד ההרשמה:

השלב הראשון מתבצע במסגרת שבה רוצים לרשום את הילד - בעת תקופת ההרשמה, ההורים ניגשים למסגרת הצהרון ומבקשים לרשום את ילדם. על ההורים לקבל מהמסגרת אישור קבלה המהווה אסמכתא לקבלת הילד למסגרת. ללא אישור זה לא יהיה ניתן להמשיך לשלב הבא.

השלב השני מתבצע על ידי ההורה באופן עצמאי מול משרד הכלכלה והתעשייה. לאחר קבלת אישור על קבלת הילד למסגרת, ההורים נדרשים לבצע רישום באתר המשרד.

השלב השלישי מתבצע על ידי מוקד משרד הכלכלה והתעשייה. בשלב זה נבדקים המסמכים, הטפסים והאישורים, שנשלחו על ידי ההורה. בסוף התהליך נקבעת דרגת הזכאות התואמת את מצב ההורים. דרגת הזכאות תקבע את גובה השתתפות המדינה בעלות שכר לימוד המסגרת.

ראש העיר איציק ברוורמן הודה ליו"ר מקפת אליהו גינת ולחברי ההנהלה, ולמנהלת מקפת לאה כץ וכל אנשי הצוות, על המאמץ המבורך לטובת התושבים.

לחדשות נוספות בפ"ת

שתף ב-

תגובות

לצורך הוספת תגובה התחבר לאתר באמצעות
הוסף תגובה
...Loading...