מסלולי הלוואות ומשכנתאות

12/06/2014 | עדנה עדני
חדשות

 

 

  

אתם צריכים לקחת הלוואה או משכנתא – איך מחליטים באיזה מסלול לבחור? להלן מגוון מסלולי הלוואות לבחירה:

משכנתאות לא צמודות

משכנתא נושאת ריבית פריים: משכנתא לא צמודה הנושאת ריבית פריים בתוספת / הפחתה של מרווח קבוע וידוע מראש. המשכנתא מוצעת לתקופה של עד 30 שנה.

משכנתא יציבה: משכנתא לא צמודה בריבית קבועה. החזר חודשי קבוע לאורך כל תקופת ההלוואה. המשכנתא מוצעת לתקופה של עד 25 שנה.

משכנתא משתנה כל 5 שנים עוגן אג"ח: משכנתא לא צמודה בריבית משתנה. המשכנתא מוצעת לתקופה של מינימום 10 שנים ועד 25 שנים.

משכנתאות צמודות למדד

משכנתא בריבית משתנה (עוגן ריבית בנק ישראל) הצמודה למדד המחירים לצרכן לתקופה של עד 32 שנה. ניתן לבחור מועדי שינוי ריבית שונים מ- 10 עד 60 חודשים. הריבית מתחדשת על-פי עוגן חיצוני ואובייקטיבי (B) – הריבית  הממוצעת שמפרסם בנק ישראל בהתאם לצו הבנקאות.

משכנתא בריבית משתנה – עוגן אג"ח: משכנתא צמודה בריבית משתנה, בה עוגן קביעת הריבית מבוסס על אגרות חוב ממשלתיות (צמודות למדד בריבית קבועה) המשכנתא מוצעת לתקופה של עד 25 שנה. תדירות שינוי הריבית (A) אפשרית: 7,6,5,4,3,2,1.5,1 שנים

משכנתא חצי קבועה: משכנתא צמודה למדד המחירים לצרכן לתקופה של עד 32 שנה. הריבית תשתנה פעם אחת, במחצית תקופת ההלוואה. הריבית מתחדשת ע"פ עוגן חיצוני ואובייקטיבי (B) - הריבית הממוצעת שמפרסם בנק ישראל בהתאם לצו הבנקאות.

משכנתאות צמודות מט"ח

משכנתא צמודה למטבע זר – דולר ארה"ב או אירו, בריבית המשתנה על בסיס ריבית LIBOR (L), בתוספת שיעור ריבית קבוע וידוע מראש. המשכנתא מוצעת לתקופה של עד 25 שנה. תדירות שינוי הריבית: כל 3 או 6 חודשים

הלוואות גישור

הלוואה שהתשלומים עליה, קרן והפרשי ההצמדה שנצברו עליה, נדחים עד תום תקופת ההלוואה – לתקופה של שנה עד ארבע שנים.

הלוואת גישור ניתנת באחד מהמסלולים הבאים:

 ריבית קבועה צמודה למדד

 ריבית משתנה על בסיס הפריים

 הלוואה צמודה לדולר

 הלוואה צמודה לאירו

משכנתא זו מתאימה ללקוחות המעוניינים לקבל מימון לתקופת ביניים: לקוחות המעוניינים לשלם היום עבור הנכס שרכשו, ולהחזיר את המשכנתא בשלב מאוחר יותר (כתוצאה ממכירת דירה וכו').

מוצרים ושירותים נלווים נוספים

זכאות פועלים: מוצר ייחודי ללקוחות הבנק וללקוחות בנקים אחרים, אשר יפתחו חשבון  בבנק. המשכנתא ניתנת בתנאים מעודפים על פי שנות ותק בבנק, גובה משכורת, היקף פעילות פאסיבה, אקטיבה וכו'. המשכנתא ניתנת לבחירה בשני מסלולים: ריבית קבועה או ריבית פריים.

חודש חופש בשנה: בחירת חודש אחד בכל שנה קלנדרית (לפי שיקול דעתו של הלקוח) ובהתראה של 15 יום בלבד, בו התשלום החודשי לא ישולם. תשלום זה ידחה לתום תקופת ההלוואה ויאריך אותה בחודש אחד נוסף. השירות ניתן להלוואות מכספי הבנק בלבד.

יתרונות ללקוח: גמישות מרבית בהחזרים החודשיים של המשכנתא, "אויר לנשימה" ללקוחות הבנק, שימוש בכספי התשלום שנדחה למימון הוצאות אחרות: גני ילדים, נסיעה לחו"ל וכו'. ההטבה ניתנת בריבית המשכנתא המקורית.

חופשת לידה: חופשת לידה למשפחה מתשלומי המשכנתא עם הוכחת לידה. תתאפשר דחיית שלושה חודשי תשלום המשכנתא לסוף תקופת ההלוואה. ניתן לממש חופשת לידה עד 3 פעמים במהלך חיי ההלוואה.

יתרונות ללקוח: התאמה לצורכי הלקוח, גמישות בתשלומי המשכנתא, הרחבת המוצר שהוכח כאטרקטיבי – "חודש חופש בשנה".

משכן רץ: הבנק מציע, באמצעות חברה חיצונית (טאבו ישיר), לבצע עבור לקוחותיו שירותים שונים כגון: הוצאת נסח טאבו, רישום בטאבו, רישום ברשם המשכונות ודו"ח שעבודים. הבנק אינו גובה עמלת שירות זה. עלות השירות משולמת ישירות לחברה המבצעת. השירות ניתן תוך 24-48 שעות מיום הגשת הבקשה.

יתרונות ללקוח: חוסך אובדן ימי עבודה ובזבוז זמן יקר, חוסך התרוצצויות ועמידה בתורים, שירות מהיר ויעיל.

עדנה עדני - מנהלת סניף אם המושבות 

בנק הפועלים בע"מ

טלפון:03-9409201 

שתף ב-

תגובות

לצורך הוספת תגובה התחבר לאתר באמצעות
הוסף תגובה
...Loading...