הפנסיה שלכם חשובה

13/05/2014 | עדנה עדני
חדשות

 

 

שוק העבודה הוא שוק מאוד דינמי. החלפת מקום העבודה הינו אירוע שכיח במעגל החיים של עובדים מדור ה- Y. עובדים רבים, העוברים ממקום עבודה אחד לשני, נוטים לפדות את כספי הפיצויים ואינם מודעים לפגיעה הישירה בהיקף הצבירה בתוכנית הפנסיונית, בפנסיה הצפויה שלהם  לגיל פרישה וברמת החיים לאורך שנות הפרישה הארוכות.

כספי הפיצויים בשיעור של  8.33% מהשכר, המשולמים על חשבון המעסיק, מהווים כ 30%-45% מההפקדות לתוכנית הפנסיונית של העובד. כספים אלו מופקדים לתוכניות שונות: קרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קופת גמל, מוצרים קיצבתיים המאפשרים קבלת פנסיה חודשית החל מגיל הפרישה לכל החיים.

הסכם "פנסיה חובה" וההסכמים הקיבוציים אחרים אף מחייבים את המעסיק להפקיד את כספי הפיצויים (8.33%) או חלק מהם (6%) באחת מהתוכניות הנ"ל.

בעת עזיבת מקום עבודה, עומדות בפני העובד שתי חלופות: לממש את כספי הפיצויים הפטורים ממס (בגובה תקרת הפטור) או לייעד כספים אלו לגיל פרישה ולקבל אותם כפנסיה לכל החיים.

הנטייה של עובדים רבים, בעיקר אלה הרחוקים מגיל הפרישה היא לממש את הכספים ולנצל את הפטור אם לצורך החלפת רכב, החזר הלוואה, הגברת צריכה וכדומה. הטבת המס הניתנת לכספי הפיצויים בגובה תקרת הפטור, אף "מעודדת" את הרצון למשוך את הכספים ולממש את הפטור גם במקרים בהם לא נדרש הכסף למימון אמצעי מחייה בתקופת המעבר בין מקומות העבודה.

אחת הסיבה המרכזיות למשיכת כספי פיצויים, היא חוסר המודעות לקשר הישיר בין משיכת כספי הפיצויים להיקף הצבירה בגיל הפרישה ולפנסיה הנגזרת ממנה.

להלן דוגמא המציגה הקטנה בשיעור של 38% של הפנסיה הצפויה עקב משיכת כספי הפיצויים:

פנסיה צפויה בגיל 67

סך צבירת הפיצויים בגיל 67

סך הצבירה של כספי התגמולים בגיל 67

סה"כ צבירה

ללא משיכת כספי פיצויים

5,746

427,670

690,000

1,117,670

לאחר משיכת כספי הפיצויים

3,547

0

690,000

690,000

הנחות: חסכון מגיל 30 בקרן פנסיה חדשה מקיפה במסלול בסיסי, הפקדה של 17.5% (6% מרכיב פיצויים), שכר 8,000 ש"ח.

עמיתי קרנות הפנסיה הותיקות (קרן הגמלאות המרכזית, מבטחים הישנה וכדומה..) אינם רשאים למשוך את כספי הפיצויים, כך שטעות זו נמנעת מהם, מאחר וכל משיכה ולו חלקית של כספי הפיצויים מבטלת מיד את זכאותם לפנסיה חודשית מהקרן.

כמה נקודות למחשבה:

1. ניתן לשקול מקורות חליפיים למשיכת כספי הפיצויים, לדוגמא - קבלת הלוואה.

2. במידה ואין חלופה כזו, ניתן לבצע משיכה חלקית בלבד של כספי הפיצויים.

3. חשוב לבדוק האם בתוכנית הביטוח קיים "מקדם המרה מובטח" או הבטחת תשואה, מאחר והנזק במשיכת כספי הפיצויים במקרים אלו אף גבוה יותר.

לסיכום:

על הרגולציה לתת את דעתה על מיתון התופעה, בכדי לאפשר שיעור תחלופה שיאפשר רמת חיים סבירה בגיל הפרישה, על ידי:

1. מתן היתר למשיכה חודשית של כספי הפיצויים כאמצעי קיום בתקופת המעבר בין עבודות.

2. הגבלת היקף המשיכה של הפיצויים.

3. מתן אפשרות לייעד לקצבה את כספי הפיצויים שנצברו לפני ינואר 2008 (בתוכניות הוניות).

חשוב לזכור – כספי הפיצויים מהווים מרכיב נכבד ביותר מהפנסיה הצפויה שלך. משיכתם תפגע ברווחתך ובפנסיה הצפויה בגיל הפרישה.

אין מידע זה מהווה יעוץ פיננסי / פנסיוני או תחליף ליעוץ פיננסי / פנסיוני.

עדנה עדני - מנהלת סניף אם המושבות 

בנק הפועלים בע"מ

טלפון:03-9409201 

שתף ב-

תגובות

לצורך הוספת תגובה התחבר לאתר באמצעות
הוסף תגובה
...Loading...