האם החוק מחייב לחתום על הסכם העסקה?

27/08/2014 | מירב שמחיוף משהיוף
חדשות

 

אין כל חובה שבחוק לחתום על הסכם העסקה בין עובד למעסיק (למעט במקרים של עובדים זרים, שאז יש חובה להסכם העסקה בשפה שהעובד מבין).

נשאלת השאלה איך יכול עובד לדעת מהם תנאי עבודתו, ויותר מכך לעגן אותם בכתובים.

החוק מחייב מעסיק למסור לעובד, לא יאוחר משלושים ימים מיום שהתחיל את עבודתו, הודעה בכתב על תנאי עבודתו שהרי זכותו של העובד לדעת מהם תנאי עבודתו במקום העבודה. הודעה זו תפרט, בין היתר, את זהות המעביד והעובד, מועד תחילת העבודה, תקופה העבודה (קצובה או לא) תפקיד העובד, מי הממונה הישיר שלו, שעות העבודה, תנאים סוציאליים וכיוצ"ב.

מעסיק המפר את חובתו לתת הודעה כאמור חשוף לסנקציות אזרחיות, מינהליות ופליליות. כמו כן, ככל שעובד יגיש תביעה לבית הדין האזורי לעבודה, רשאי בית הדין לפסוק לעובד פיצויים שאינם תלויים בנזק בסכום של עד 15,000 ₪, או פיצוי בסכום אחר מטעמים מיוחדים, בגין אי מתן הודעה כאמור.

הפרת מסירת הודעה כאמור,  אף יוצרת חזקה ראייתית נגד המעסיק ומעבירה אליו את הנטל להוכיח את צדקתו בכל השנוי במחלוקת.

ישנם מעסיקים המסדירים באופן קבוע את היחסים עם העובדים באמצעות חוזה עבודה, שאז ניתן להתייחס לסוגיות נוספות כמו שמירת סודיות, אי תחרות, שימוש במחשבי החברה וכיוצ"ב.

חשוב לציין, כי הסכם עבודה יכול להוסיף ולהיטיב עם העובד מעבר לקבוע בחוק או בהסכם קיבוצי, אך אינו יכול לגרוע מהם.

 

אין בתוכן דלעיל משום המלצה, חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי; המסתמך על המידע המופיע בכתבה זו עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו בלבד.

 

הכותבת, עו"ד מירב שמחיוף משהיוף, בעלת משרד עורכי דין המתמחה בדיני עבודה (רח' הסיבים 49 פתח תקווה, טל'- 03-6124440, אי מייל: meirav@msm-law.co.il).

 

לדף של עו"ד מירב שמחיוף משהיוף בפורטל פ"ת

שתף ב-

תגובות

לצורך הוספת תגובה התחבר לאתר באמצעות
הוסף תגובה
...Loading...