דוח מבקר המדינה על איכות מתן השירות לתושב בעיריית פ"ת

23/11/2016
חדשותאמש פרסם מבקר המדינה יוסף שפירא את הדוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת 2016. בפ"ת התרכזה הביקורת בנושא מתן השירות לתושב, ואנחנו מתכבדים לשתף אתכם בממצאי המבקר בנושא.

בחודשים אוגוסט 2015 - פברואר 2016 בדק משרד מבקר המדינה את איכות מתן השירות לתושב בעיריית פ"ת, ואלו עיקרי הממצאים:

במועד הביקורת, בעיריית פתח תקווה טרם נקבעה אמנות שירות כלל.

זמני ההמתנה לפגישה עם הנציג המטפל בהנחות בארנונה למגורים היו כ-73 דקות, כ-53 דקות וכ-39 דקות. זמן ההמתנה החודשי הממוצע הארוך ביותר נמדד במחלקה להנחות בארנונה בעיריית פתח תקווה - כשעה ורבע בחודש ינואר וכ-54 דקות בחודש פברואר.

עיריית פ"ת – תא שירותים במנהל החינוך (מתוך דוח המבקר)

מימין - תקרה מבודדת חסרה ותשתיות חשופות ופגומות בתא השירותים בקומה הרביעית; משמאל- שירותי נכים בקומה הראשונה.

בכמה מתחמים של קבלת קהל בעיריית פתח תקווה תחזוקתם של תאי השירותים נמצאה ירודה מאוד במועד הביקורת. בשירותי הנכים, היחידים בבניין של שש קומות שמינהל החינוך שוכן בקומתו הראשונה, הרצפה פגומה. בבית החם לנערות במצוקה "רוטשילד" התאורה נמצאת מחוץ לתאי השירותים ולכן התאים עצמם חשוכים. המרכז לאלימות במשפחה שוכן בבניין משרדים המשמש עסקים שונים ומצב התחזוקה של השירותים בו היה ירוד. תחזוקה ירודה נמצאה גם בשירותים שבכניסה לאגף ההכנסות. שירותי הלשכה האזורית "מעפילים" מוקמו בתוך מחסן, ומושב האסלה ומכסהו נמצאו שבורים. השירותים בלשכת הרווחה האזורית "עמישב" היו צמודים למטבח, ללא דלת שתפריד ביניהם - סידור הפוגע בפרטיות המשתמש בשירותים אלה ומאפשר מעבר של ריחות רעים מהשירותים למטבח. באגף גני ילדים בעיריית פתח תקווה תא שירותי הנכים נמצא נעול והעובדים לא הצליחו לאתר את המפתחות.

בתשובתה מאוגוסט 2016 למשרד מבקר המדינה מסרה עיריית פתח תקווה כי מיד עם קבלת הערת הביקורת תוקן תא השירותים הנמצא בקומה הרביעית של בניין מינהל החינוך וכן תוקנו הליקויים במקלחות של הבית החם לנערות במצוקה "רוטשילד".

עיריית פתח תקווה לא נקטה את כל האמצעים הדרושים על פי דין לשמירה על פרטיותם של תושבים הפונים אל יחידות הרווחה. למשל, תיקים אישיים של המטופלים נשמרו במקומות לא נעולים ונמצאו בפרוזדורים. בתשובתה מסרה עיריית פתח תקווה כי חידדה נהלים לגבי שמירה על פרטיות המידע.

עיריית פתח תקווה לא פרסמה באתר האינטרנט שלה את צו הארנונה המעודכן לפי דרישות החוק.

בעיריית פתח תקווה השילוט בחלק מהמקומות חסר, ואם קיים הוא לוקה בחסר - ארעי, בלוי, דהוי וקרוע, ולפעמים נגוע בטעויות לשוניות. למשל, יש הכוונה אל בניין העירייה אך לא אל יחידותיה השוכנות במבנים שונים ברחבי העיר, כגון מינהל החינוך ואגפיו השונים ויחידת הרווחה והבריאות. על שער הכניסה לחניון של האגף לשירות הפסיכולוגי החינוכי לא נקבע שלט לציון המקום - השלט נקבע בתוך המתחם, והוא אינו מפרט את שעות קבלת הקהל. בכניסה לאולם שרת, שהתקיים בו הרישום לגני ילדים ולחינוך היסודי, היה תלוי שלט על קיום הרישום, אך לא צוינו בו שעות הפעילות ופרטי ההתקשרות עם האגפים האחראים. שעות פעילות ופרטי התקשרות נעדרו גם מן השלטים הקבועים בכניסה ליחידת הרווחה, ללשכות הרווחה האזוריות "עמישב" ו"שעריה" ולמרכז לאלימות במשפחה. הכניסה ללשכות האזוריות "שעריה" ו"מעפילים" אפשרית באמצעות אינטרקום - אולם לא נמצא על גביו שילוט המזהה את הלחצן שיש ללחוץ עליו כדי להיכנס למקום

עיריית פתח תקווה - שילוט לא אחיד, דהוי, קרוע ובלוי (מתוך דוח המבקר)

מימין - שלט בכניסה ללשכת הרווחה האזורית מרכז. במרכז - שלט בלוי על האינטרקום בכניסה

ללשכה האזורית "עמישב". משמאל - שילוט לקוי באגף לחינוך יסודי.

בתשובתה מאוגוסט 2016 כתבה עיריית פתח תקווה, כי הזמינה שלט שייקבע על שער הכניסה לשירות הפסיכולוגי החינוכי ובו ייכללו שעות קבלת הקהל, כן הוזמן שלט חדש לכניסה לאגף החינוך היסודי. כמו כן, העירייה תקפיד להציב שלט עם שעות הפעילות בכניסה לאתר שבו ייערך בשנה הבאה הרישום לגני הילדים.

בעיריית פתח תקווה הכניסה ל"בית חם לנוער חרדי במצוקה" עוברת דרך גרם מדרגות שהמעקה בו עקום, בין פריטי ריהוט זרוקים, מתחת לתקרות מתקלפות, ובבית החם עצמו נמצאו סימני רטיבות במטבח ובמרפסת. תקרות הלשכה האזורית "שעריה" נמצאו מתקלפות.

משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית פתח תקווה כי עליה לפעול לתיקון הליקויים החמורים שנמצאו בבית החם, האמור לשרת בני נוער שנקלעו למצוקה, ועליה לסייד את תקרותיה של הלשכה האזורית "שעריה".

בתשובתה למשרד מבקר המדינה מאוגוסט 2016 מסרה עיריית פתח תקווה כי החליפה חלק מן התקרות בלשכה הרווחה האזורית "שעריה".

ההמלצות העיקריות של המבקר הקשורות לעיריית פ"ת:

על עיריית פתח תקווה לקבוע אמנת שירות ולפרסמה לציבור.

על עיריית פתח תקווה לבחון דרכים לצמצום משך ההמתנה לקבלת שירות במחלקות הגבייה שלה.

על העירייה לפעול להנגשת המתחמים לקבלת קהל גם לציבור המוגבלים בניידות, כנדרש על פי דין.

על העירייה לציין באתר האינטרנט שלה אם היא עומדת בדרישות הדין בדבר נגישות לאנשים עם מוגבלויות.

לדעת משרד מבקר המדינה, כדי להקל על הציבור באיתור יחידות המספקות שירות ולאפשר התמצאות נוחה ומהירה במשרדיה, על העירייה לקבוע במקום בולט שילוט מכוון ברור, שיקיף את פרטי היחידות השונות, את מועדי קבלת הקהל (ימים ושעות) ואת אופני ההתקשרות עם היחידות.

על עיריית פ"ת לפעול לשיפור מצבם הפיזי של המתקנים לקבלת קהל ולהבטיח תנאים היגייניים בסיסיים המכבדים את התושבים הבאים בשעריהן לקבל שירות.

על העירייה להתקין על האסלות, כדין, מושב בעל מכסה ולדאוג להימצאותם של נייר טואלט, סבון ומתקנים לייבוש ידיים (באוויר או בנייר).

לשם שיפור השירות יש להקפיד להציב מתקנים למי שתייה וכוסות בנקודה מרכזית ונגישה לכלל הציבור, בכל מקום שמתקיימת בו קבלת קהל.

יש לציין כי מרבית ההמלצות ניתנו לכל העיריות שנבדקו.

שתף ב-

תגובות

לצורך הוספת תגובה התחבר לאתר באמצעות
הוסף תגובה
...Loading...