בעלי עסקים בפ"ת שימו לב - הביקורת מתהדקת!

01/11/2016
חדשות


פסילת מוצרים מן החי במרכז הבשר והחרמת סחורה בחנויות בגדים – עיריית פ"ת מהדקת את הפיקוח על עסקים בעיר.

בתאריך 27.10.16 התקיימה ביקורת של השירות הווטרינרי יחד הגב' איילת רדזינר מפקחת נפתית ונציגי משרד הבריאות, במרכז הבשר קוזי, ברחוב ליפקיס זאב 3.

מרכז הבשר "קוזי" הוא אטליז ולכן יש לו אישור לביצוע פעולות מסוימות בלבד, כגון: חיתוך ופירוק. אריזה, הקפאה וסימון הינן פעולות יצרניות שמותרות בעסק שהינו מפעל (מפעל שמצויים בו בתנאים לקיום פעולות אלו). פעולות אלו אכן היה עושה קוזי במפעל בפ"ת שקיבל אישור על כך.

בביקורת שהתקיימה התגלו מוצרים מן החי פגי תוקף וגם מוצרים טריים שארז והקפיא וסימן אותם הוא בעצמו (ולא במפעל) כפי שהתחייב. כלומר, ממצאים המעוררים חשד לזיוף ומרמה של הציבור שכן פעולות אלו נעשו שלא בתנאים הנדרשים וכפי שהתחייב .בנוסף בביקורת נפסלו 400 ק"ג מוצרים מן החי.

ברח' חובבי ציון פועלים בתי עסק בשם "הסטוק ו"שיקשוק" – עסקים אלו החלו בתקופה האחרונה לעבור על החוק ואינם ממלאים אחר הוראות אגף הפיקוח בנושא הוצאת מתקנים/סחורה.

מנהלי בתי העסק מוציאים מידי יום כמות גדולה של מתקנים עם סחורה לשטח המדרכה, לעסקים אלו נרשמו התראות בכתב על הוצאת הסחורה לשטח הציבורי ועשרות דוחות נרשמו להם ע"י מפקחי המחלקה, ולמרות זאת בעלי העסק לא נשמעו להנחיות הפיקוח.

סוחרים רבים הלינו על בתי העסק שמוציאים כמויות גדולות של מתקנים, דורסים ברגל גסה את החוק וגורמים לתחרות עסקית בלתי הוגנת לסוחרים שומרי חוק.

אמש, בתאריך 31.10.16 בשעה 12:00 נערך תדריך במשרדי הפיקוח ע"י מנהל מח' פיקוח מרכז ניר כליף וסגנו, שלום שרעבי בנוכחות מפקחי מח' פיקוח מרכז העיר. התדריך התקיים לאחר סיור מקדים שנערך בעסק שבמהלכו נצפו מס' רב של מתקנים שהוצאו ע"י בעלי העסקים לשטח הרחוב בניגוד לחוק ולהנחיות.

כל המחלקה לרבות משאית לצורך החרמה חברה לכוח שיטור והגיעו לעסקים תוך ניצול גורם ההפתעה לביצוע החרמה בנחישות ללא פרובוקציות. הוחרמו כל המתקנים והסחורה שהוצאו ללא אישור, סה"כ 20 מתקנים עם מאות פרטי לבוש. כמו כן נרשמו 2 ברירות משפט על סך 730 ₪ כל אחת לבעלי העסק.

פעולה מוצלחת זו, שהראתה לכלל הסוחרים במרכז העיר שפורעי חוק יענשו בצורה הקשה ביותר, התקיימה בשיתוף פעולה עם שיטור הקהילתי במרכז העיר בפיקודו של אסף בנו, והשיטור העירוני בניהולו של הדר ארדיטי שהגיע בכח גדול שמנע כל ניסיון של התנגדות.

יוסי יואלמן מנהל אגף פיקוח רב תכליתי: "האגף ימשיך ויאכוף את החוק לשמירה על הסדר הציבורי לתמיכה בחיי מסחר תקינים בעיר בכלל ובמרכז העיר בפרט".

שתף ב-

תגובות

לצורך הוספת תגובה התחבר לאתר באמצעות
הוסף תגובה
...Loading...