בנים אתם לה' אלוהיכם

02/09/2016 | רם פז הכהן
חדשות מקומיות


הפרשה שלנו - "ראה", מהווה סיכום לסדרת הפרשות האחרונות שהיוו חיזוק לקיום המצוות, וכעת התורה מסכמת שהדבר נתון לבחירה חופשית.

הבחירה החופשית מגיעה עם זכויות רבות אך גם עם חובה אחת מרכזית - הנשיאה בתוצאות המעשים.

נהוג לחשוב שאי קיום מצוות גורר עונשים כבדים. אך התורה מלמדת אותנו שאי קיום המצוות גורר אותנו לניתוק כל כך גדול מעצמיותנו עד שאנו עלולים להגיע לשפל וזה עצמו העונש הגדול.

בפרשה כתוב בנים אתם לה' אלוהיכם – חז"ל לימדו אותנו : בנים - בכל מצב! גם אם מרשיעים ומשחיתים עדיין בנים.

זה נובע מההבנה הבסיסית שמשהו בD.N.A  שלנו הוא מאת ה' - עם סגולה. לא כהתרברבות גזענית, אלא משימה כלל עולמית. לתקן את העולם ולהוסיף בו אור וטוב ע"י חיבור העולם כולו למקור חייו - ריבון העולמים.

יש כאן מסר חינוכי גדול לפרט ולחברה. אפשר לחנך רק מתוך אמונה בחניך ובבחירה החופשית שלו, אמונה ביכולת שלו לעמוד במשימות גדולות של תיקון עולם.

וההקניה של הערכים צריכה לבא מתוך הבנה שנשמתו גדולה ולכן הוא עומד במשימות גדולות ולא פשוטות.

הזכויות שלו אינן נטל עליו אלא אחריות גדולה.

ועיקר העיקרים: הכל מתוך אהבה מקושרת של אב ובן - הבן נשאר בן והאב נשאר אב גם בכישלונותיהם, ולכן גם הצלחותיהם משותפות ומעודדות המשך של חיים של עוד דור שמתמודד, נושך שפתיים, ומצליח!

"וכל בניך לימודי ה' ורב שלום בניך"

לעמוד הראשי של פ"שנטו


שתף ב-

תגובות

לצורך הוספת תגובה התחבר לאתר באמצעות
הוסף תגובה
...Loading...