אפוטרופסות - מה חשוב לדעת?

01/12/2019
חוק ומשפט

כל אדם מגיל 18 ומעלה מוגדר כאדם שהינו "כשיר משפטית", משמעות הדבר שהוא יכול לנהל הליכים משפטיים וניתן לנהל כאלו מולו. יחד עם זאת, בפועל לא כל בגיר נמצא במצב נפשי או קוגניטיבי המאפשר לו לנהל את ענייניו המשפטיים, הרפואיים או את נכסיו השונים.

בשל כך יצר המחוקק מנגנון המאפשר שלילת כשרות משפטית כזאת וההליך מתבצע אך ורק בבתי משפט ובהחלטת שופט. שלילת כשרות כזאת ניתנת לצמיתות או לפרק זמן זמני - הכול בהתאם למצב ולנסיבות המקרה. אדם שכשירותו נשללה קרוי "חסוי" ומתמנה לו אפוטרופוס אחראי על ידי בית המשפט אשר תפקידו הוא לנהל את ענייניו השונים. ניתן למנות אפוטרופוס אחד או מספר כאלו בו זמנית.

סוגי אפוטרופוסים

קיימים אפוטרופוסים שמנהלים רק עניינים רפואיים ויש שמנהלים ענייני רכוש כאשר ניתן למנות מספר אפוטרופוסים לנושא אחד שימלאו תפקידם יחד. מאחר ומינוי אפוטרופוס נעשה דרך בתי משפט יש צורך להיעזר בשירותי עורכי דין המתמחים בייצוג בעלי עניין המעוניינים להיות אפוטרופוסים. במקרים מסוימים, יש מספר מועמדים ובית המשפט צריך לבחור מביניהם. בעלי עניין הם בני משפחה או מקורבים אחרים אבל יש גם גופים ציבוריים דוגמת: "הקרן לטיפול בחסויים", ארגון אקי"ם ועוד - גם גופים אלו נעזרים בעורכי דין.

בית המשפט מעדיף, במרבית המקרים, למנות אפוטרופוס שהוא בן משפחה. קיימים מקרים של ניגוד אינטרסים בקרב בני המשפחה, בגללם בית המשפט מסרב לבקשתם ואז הוא ממנה גופים ציבוריים דוגמת אלו שהוזכרו.

סיוע משפטי

דוגמאות למקרים שונים בהם עו"ד יכול לסייע כאשר יש צורך לפקח ולנהל רכוש רב של חסוי ובית המשפט ירצה לקבל הוכחות שהמועמד אכן מבקש מינוי בתום לב. יש מקרים, בהם האדם עצמו רוצה שימונה לו אפוטרופוס ולצורך הגשת הבקשה מבקש סיוע מעורך דין. בכל מקרה, האפוטרופוס חייב לנהל את ענייני החסוי בצורה שתיטיב עימו. יחד עם זאת, לחסוי יש זכות, ככל שהוא יכול להביע דעתו, להשתתף בקבלת ההחלטות, לבקש החלפת אפוטרופוס ואף לבטל מינוי קיים. עו"ד יכול לסייע לו לערוך בקשות אלו ואחרות ולהגישם לבית המשפט.

>> עוד על הליך מינוי אפוטרופוס, קראו כאן.

אפוטרופוס כפוף לסמכויות שניתנו לו בבית משפט ולא מעבר לכך. הוא מוגבל בהליכים שונים שקשורים בהעברת רכוש ומכירתו, ויש פעולות שהוא נזקק לאישורים פרטניים לגביהם. הפיקוח עליו נעשה על ידי האפוטרופוס הכללי, ולכן הוא חייב בדיווח שנתי הכולל את כל הפרטים על הפעילות בנכסי החסוי.

ישנם גם מקרים בהם יש צורך דחוף למנות אפוטרופוס ובני המשפחה חייבים להיערך לכך מבחינה טכנית. הדבר אומר הצטיידות בחוות דעת רפואיות ובהכנת תיק בקשה. היות ונושאים אלו הינם מורכבים וצריכים להיעשות בצורה יסודית ומהירה ניתן להיעזר בשירותיו של עורך דין מקצועי הבקיא בכל ההליכים המשפטיים הרלוונטיים למען דחיפת הנושא קדימה בהצלחה.

שתף ב-

תגובות

לצורך הוספת תגובה התחבר לאתר באמצעות
הוסף תגובה
...Loading...