חינוך

    הישרדות יזמים
    14/01/2014 | Simple Finance
    איך לעבור את השנים הראשונות כיזם ולהישאר בחיים?