כתבות על פ"ת

מתרגלים סובלנות על המגרש
21/11/2018
פעילות ספורטיבית ביום הסובלנות הבינלאומי
האם האגם יצליח?
19/11/2018
כתבים צעירים ביקרו באגם
גם בפתח תקווה מעניין
19/11/2018
כתבים צעירים מספרים על מוזיאון האדם והסביבה