כתבות על פ"ת

הורים מובילים "שיעור אחר" בביה"ס נתן יונתן
11/03/2019
שנה שנייה של הפרויקט הסתיימה בהצלחה
כשרות מהודרת בקפה איתמר
11/03/2019
בהשגחת הבד"צ של אגודת ישראל