כתבות על פ"ת

מספרה בשטח
15/02/2016
עיר ללא אלימות מפעילה מספרה ניידת
מועדונית "מתוק בלב" נפתחת במרכז העיר
15/02/2016 | מאיר פרייליכמן
עשייה חברתית
אושר תקציב העירייה לשנת 2016
15/02/2016
עוד ישיבת מועצה סוערת בפ"ת