כתבות על פ"ת

"השמיעני קולך"
04/12/2016
ערב ייחודי של פיוט מוסיקלי-ספרותי
הוסר הלוט מעל האנדרטה המחודשת בנחלים
04/12/2016
טקס זיכרון להרוגים
בלי שיטה
03/12/2016
סיכום משחקי השבת בכדורגל