כתבות על פ"ת

מניעת שימוש בסמים ואלכוהול
29/11/2016
מעוררים מודעות לעמידה בלחץ חברתי
פ"ת תהפוך ביום חמישי לוונציה?
29/11/2016
צפי להצפות בעיר בסוף השבוע
עכשיו זה רשמי - חניון המושבה ייפתח שוב ללא תשלום
29/11/2016
יחל לפעול החל מיום רביעי