כתבות על פ"ת

חידונים בבית ספר דעת מבינים
03/03/2017 | מאיר פרייליכמן
חידון תנ"ך וחידון "בין אדם לזולתו"