כתבות על פ"ת

עצמאות 2020
28/04/2020
חג עצמאות שמח!
השנה זוכרים בדרך אחרת
28/04/2020
טקסי יום הזיכרון במתכונת קורונה