כתבות על פ"ת

פסח שמח לעסקים בפתח תקווה
16/04/2019
הרמת כוסית בריג'ס
עבודות נינו של יואל משה סלומון מוצגות בפ"ת
16/04/2019
תערוכה לכבוד נפתלי סלומון ז"ל
יובל נקר גדולה ביפן
15/04/2019
תלמידה מפ"ת תציג בתערוכה בארץ השמש העולה