כתבות על פ"ת

פתח תקווה בוחרת באוריאן רקיה
21/01/2018
הצביעו לנציגת העיר
שריפה ברחוב שפירא בפ"ת
21/01/2018
מחסן של ויצו עלה באש
יעלה ויבוא - חיילים ותלמידים מפ"ת עושים ספורט
21/01/2018
שת"פ בין פלגת יעל ותיכון אדר