כתבות על פ"ת

שיתוף פעולה נולד ללימוד אוכלוסיית התנים
08/04/2018
התרבות התנים בנחל הירקון
ברוורמן לאלקין: "זמן את נציגי העירייה והתושבים"
08/04/2018
מכתב ראש העיר לשר להגנת הסביבה