כתבות על פ"ת

הנצחה באולם הקולנוע
16/04/2018
תלמידי אמ"ית כפר גנים ביום הנצחה לבוגר הישיבה
פוענחה פרשת פריצת רכבים בראש העין
16/04/2018
כתבי אישום כנגד גנבים בעבירות רכוש