כתבות על פ"ת

מצטיינים במיוחד
05/06/2018
אות הפעיל המצטיין בחינוך המיוחד
מה עשה שגריר אתיופיה בפתח תקווה?
05/06/2018
הפנינג חזרה לשורשים 2018
מכוונים לצמרת
04/06/2018
תכנית אמירים למצוינות בבר לב