כתבות על פ"ת

קטטה ברחוב רמב"ם
18/05/2018
פצוע מזריקת אבן פונה לבית חולים
תפריט חדש בקפה איתמר
17/05/2018
קישים, קינוחים ועוד