WTS-WERTHEIM TAX ADVISER

03-9042285 050-4810633
עין גנים 31 פתח תקוה צפה במפה

אודות

יועץ מס , בעל ניסיון בניהול כספים , מנהל חשבונות עצמאי , גזבר הוצאה לפועל לשעבר , חישובים וחוות דעת לבית המשפט

שירותים

  • הנהלת חשבונות
  • יעוץ מס
  • חישובים מסחריים
  • חוות דעת לבית המשפט .
  • חישוביי שעות עבודה וזכויות עובדים