המחלקה העסקית

052-8330111

אודות

פיתוח עסקים, מימון, שיפור תזרים המזומנים

שירותים

  • פיתוח העסק לתחומים ריווחיים
  • בדיקות כדאיות כלכלית
  • איתור והוזלת מקורות מימון לעסק
  • סיוע ממשלתי לעסקים
  • הדרכת מנהלים