שמעון את תיקו בע"מ

04-8212444

אודות

פינוי אסבסט על פי הנחיות המשרד לאיכות הסביבה

שירותים

  • פינוי אסבסט
  • פירוק אסבסט