מחשב לכל גיל

052-2331252
בית צורי 16 תל אביב צפה במפה

אודות

מלכה סגל מקרבת כל אחד לעידן המחשבים. באמצעות למידה פרטנית או קבוצתית, ובסיוע מדריך למשתמש "מחשב לכל גיל"

שירותים

  • הוראה פרטנית
  • הוראה בקבוצות
  • ספר הדרכה