כתבים צעירים
כתבים צעירים
כתבים צעירים
קבוצת הכתבים הצעירים של בי"ס קפלן
שבוע היזמות בשכבת ה' (שירה ומתן מכיתה ה'2 - 16.11)
סיקור היום הראשון (מאי ועידן מכיתה ד'1 - 16.11)
הרצאתו של אלדד כספי (אופיר ונופר מכיתה ו'1 - 16.11)

פרויקט "כתבים צעירים" ב"קפלן" שבמסגרתו ניתנת לתלמידים הזדמנות לבטא את כישוריהם בכתיבה תוך צבירת ניסיון רלוונטי בתקשורת.
בשבוע היזמות העולמי 2014 הכתבים מתעדים מידי יום את אירועי היזמות בבית ספרם.