בתי חולים ומרפאות קופות חולים בפ"ת

בתי חולים ומרפאות בפ"ת

מרכז רפואי רבין

מרכז שניידר לרפואת ילדים

מגן דוד אדום

מרפאות קופת חולים כללית בפתח תקווה

מרפאות קופת חולים מאוחדת בפתח תקווה

מרפאות קופת חולים מכבי בפתח תקווה

מרפאות קופת חולים לאומית בפתח תקווה

מרכז רפואי רבין - קמפוס גולדה (השרון): 03-9372372

מרכז רפואי רבין - קמפוס בילינסון: 03-9377377

מרכז דוידוף - 03-9378055

מרכז שניידר - 03-9253253

מרכז לבריאות הנפש גהה - 03-9258258

בית חולים אסותא - 03-9053535

מרכז גריאטרי בית רבקה - 03-9373888