כתבות על פ"ת

שר הבריאות ביקר בפ"ת
08/08/2016
"אין לי כל כוונה לסגור תחנות טיפות חלב בפתח תקווה"