כתבות על פ"ת

יום ספורט עירוני לחטיבות הביניים בפ"ת
06/12/2016
למעלה מ-1300 תלמידים השתתפו
פונתה הפסולת בחצר האגרן מפ"ת
06/12/2016
מימוש צו בית משפט