כתבות על פ"ת

אל האבות
27/01/2017 | רם פז הכהן
פרשת השבוע – "וארא"