דירקטור - כל הכישורים הנדרשים

15/03/2017
חדשות


הכישורים הנדרשים לעבודה כדירקטור תלויים באופי התפקיד ובשאלה האם מדובר בחברה ממשלתית וציבורית או בחברה פרטית. עם זאת, מדובר עדיין על אחת המשרות הנחשקות במשק והיא דורשת שילוב בין כישורים נרכשים ומולדים

החוק בישראל לא קובע דרישות ספציפיות הנוגעות לכישורי מועמד לכהונת דירקטור. דירקטור גם אינו מוגדר "עובד" של החברה במובן המקובל, כי יש לו בדרך כלל קריירה עצמאית ותפקידים אחרים שהוא ממלא במשרה מלאה.

התפקיד הוא עיסוק צדדי שמביא איתו שורה ארוכה של יתרונות. זו אחת המשרות הנחשקות במשק, כי היא מקנה מעמד בחברות פרטיות, גישה למקורות או אנשים בעמדות מפתח בחברות ממשלתיות וציבוריות וכמובן גם שכר נאה.

מי ממנה את הדירקטוריון ומה ההבדל בין התפקיד בחברות השונות?

חברי דירקטוריון נבחרים על ידי בעלי המניות. תפקידם של דירקטורים הוא בראש ובראשונה לפקח על ההנהלה ולהתוות מדיניות, אך בפועל הוא חשוף במידה מסוימת לתביעות בגין רשלנות במקרה של קריסת חברה פרטית או ציבורית. כתוצאה מכך, חברי דירקטוריון נדרשים לגלות עצמאות מסוימת ולאסוף מידע באופן עצמאי ושאינו תלוי במנהלים.

עם זאת, ניתן להצביע על הבדלים מסוימים בין הכישורים הנדרשים לעבודה כדירקטור בחברה ממשלתית וציבורית או בחברה פרטית. בחברה ציבורית דרישות הסף מחמירות יותר והן מנוסחות בחוק החברות. כמו כן, יש הגבלות שנוגעות לעברו של המועמד ולכן אסור למנות לתפקיד אדם שהורשע בפסק דין חלוט על פי רשימת עבירות מסוימות, או אדם שהוכרז בעבר כפושט רגל ועדיין לא הופטר.

הבדלים בין כישורים מולדים ונרכשים

כמובן שמועמד עם סט כישורים מולדים מסוימים יכול לשפר משמעותית את סיכויי הקבלה שלו לתפקיד דירקטור בחברות פרטיות, ציבוריות וממשלתיות כאחד. כישורים מולדים שיעזרו להתקבל למשרה כוללים בין היתר יחסי אנוש מצוינים, יכולת חשיבה לטווח ארוך ואמינות. אלו כישורים שלא נמדדים בטופס קורות החיים של המועמד, אלא נדלים מתוך הקריירה והתפקידים הקודמים שהוא מילא.

מעבר לזמן הדרוש כדי למלא בהצלחה תפקיד של דירקטור, יש גם אחריות מקצועית אישית. האחריות מוטלת על חברי דירקטוריון מהרגע הראשון והיא מלווה אותם בצמתים הכי חשובים של החברה או הארגון. רק מועמד בעל ניסיון בהתמודדות עם רגעים מלחיצים כאלה יכול להציע מועמדות. קשה ללמד אנשים לגלות אחריות מקצועית אישית, לכן זהו כישרון מולד שבעזרתו ניתן להבחין בין בעלי תפקידים ונושאי משרות.

מנגד, קיימים כישורים נרכשים שאותם ניתן לחדד ולשפר באמצעות קורסים מקצועיים. הכישורים והקורסים לא מבטיחים קבלה לעבודה במשרת דירקטור מסוימת, אלא רק מעניקים יתרון על פני מועמדים אחרים. אלו כישורים מהסוג של ניהול משא ומתן, היכרות עם מונחים משפטיים בתחום שבו עוסקת החברה ובקיאות בפיננסים וכלכלה. בסופו של דבר, המטרה היא להשתמש בשירותי הדירקטור ולנצל אותם לטובת החברה. 

שתף ב-

תגובות

לצורך הוספת תגובה התחבר לאתר באמצעות
הוסף תגובה
...Loading...