בעיר פתח תקווה ממשיכים לשים את החינוך בראש

06/01/2016 | מאיר פרייליכמן

בהמשך לבקשות ודרישות שונות שהעלה ראש העיר איציק ברוורמן בפני שר החינוך ואנשי משרדו, פרויקטים שונים ברחבי העיר הולכים ומתקדמים. עדכונים לגבי בתי הספר ברנר, חיים חפר, דבורה עומר ואריק איינשטיין.

למעשה אישר משרד החינוך את כל הבקשות בנושא הבינוי תוך הסכמה שיש להתקדם בשלבים באופן נמרץ שיצמצם את משך הבינוי וימזער את ההפרעה לתלמידי ביה"ס וצוות המורים.

להלן עיקרי העדכונים, חלק א':

1. שש שנתי ברנר - בהתאם להפיכת מתחם ברנר-פינשטיין לתיכון שש שנתי ברנר, אושר על ידי משרד החינוך השלמת הפרוגראמה ל 1258 מ"ר, כך שבפועל יבנו במקום כ- 1700 מ"ר, חלקו מתקציב העירייה.

העבודות במסגרת הפרויקט:

• השלמת 8 כיתות לימוד וחדרי ספח (צפי לסיום ספטמבר 2016).

• אודיטוריום עם מפרט טכני גבוה הכולל 350 מקומות ישיבה (האודיטוריום ברמת מעטפת מתוכנן לתחילת שנה"ל ספט' 2016 וגמר מתוכנן לאחר חנוכה).

• הקמת קפיטריה שתשרת את תלמידי השש שנתי ואת באי האודיטוריום.

• שדרוג והעברת מעבדת הרפואה והקמת פינות עבודה.

• שדרוג המעבדות וחדר המחול לקראת ספטמבר 2017.

בימים אלו נחתם חוזה עם הקבלן הזוכה והוא יחל בהתארגנות לקראת תחילת ביצוע. עבודות התשתית הראשונות והגידור בוצעו. אדריכל הפרויקט: נתי פלדמן.

2. בית ספר חיים חפר - בשל מצוקת הכיתות והאופן שבו תוכנן בית הספר הוחלט בתאום משרד החינוך לאפשר לעירייה לבנות מתקציבה את שלב ג', הכולל:

• בניית 24 כיתות לימוד

• בניית כיתות ספח

• פתיחת החצר, כולל קירוי החצר

לבקשת העירייה, הבנייה בביה"ס תעשה בשלב אחד ולא תתפרש על מספר שלבים שימשכו מספר שנים. להמשך הבנייה ניתן היתר והקבלן החל את עבודתו. צפי להשלמת הפרויקט הוא עד ספטמבר 2016. אדריכל: גיורא ציפורי.

3. בית ספר דבורה עומר - גם בבניית בית הספר ע"ש דבורה עומר נעתר משרד החינוך לבקשת העירייה והוא מאפשר, באופן חריג, בניית שלב א' ובניית שלב ב' יחד, ולא בנייה במספר שלבים שתמשך מספר שנים ותקשה על תלמידי ביה"ס והצוות. בשלב זה יבנו 16 כיתות, 2 כיתות לחינוך מיוחד, מרחבים מוגנים, ספריה וחדרי מינהלה. צפי לסיום העבודות, ספטמבר 2016. בהמשך יבנו בשלב ג'  עוד 8 כיתות. אדריכל: נתי פלדמן.

4. בית ספר אריק איינשטיין - בהחלטה משותפת של העירייה, יחד עם הנהגת ההורים ומנהלת ביה"ס, הוחלט לסיים את בניית הקומה השנייה במבנה הזמני ולהתאימו לצרכי ביה"ס. כך שבספטמבר 2016 ימשיכו תלמידי אריק איינשטיין ללמוד במבנה הזמני והדבר מוסכם על כל הצדדים ולשביעות רצון כולם. במקביל, תחל בניית 2200 מ"ר שהינו שלב א' בביה"ס שיכלול 12 כיתות לימוד, חדרי ספח וחדרי מדעים שיהיו מוכנים לקליטת תלמידים, כבר בספטמבר 2017. 12 כיתות נוספות יהיו מוכנות בהמשך, לקראת ספטמבר 2018. קבלן: ארז בר שדה. מתכנן: אבנר אשר.

שתף ב-

תגובות

לצורך הוספת תגובה התחבר לאתר באמצעות
הוסף תגובה
...Loading...