מעשה בראשית - חידושי מדע בפרשת השבוע

0508742405
הרב פינצ'י 8 צפה במפה

אודות

חשבנו רבות כיצד נוכל לתת לילדים חיבור חזק וערכי לתורה יחד עם מושגי יסוד בעולם המדע וטכנולוגיה ואפיקי חשיבה ומידע חדשים ומעניינים. לאחר חשיבה מרובה, הגענו לרעיון של כתיבת ספר "מעשה בראשית - חידושי מדע בפרשת השבוע" על חמישה חומשי תורה, המחבר בין עולם פרשת השבוע לבין עולם המדע וטכנולוגיה וידיעות כלליות.

שירותים

סרטונים