גילופי מלכות ארונות קודש

03-9089991
הסדנה 2 פתח תקווה צפה במפה

אודות

כבר למעלה משלושה דורות שהאומנים לבית משפחת קרגפולוב עוסקים במלאכת העץ. אוחזים הם בעץ בחרדת קודש. כל גילוף בעץ, נעשה בידיהם האמונות באהבה ובאחריות אין קץ הרי עץ זה עשוי לכהן פאר בהיכלו של מלך.

שירותים

  • ארונות קודש
  • גילוף בעץ
  • ריהוט לבתי כנסת

סרטונים