מוסדות, עמותות וארגונים

מוסדות, עמותות וארגונים בפ"ת

ארכיון פ"ת

המוזיאון לתולדות פ"ת

פ"ת אוהבת חיות

עמותה למען הקשיש בפ"ת

פ"ת אם המושבות

החברה לפיתוח פ"ת בע"מ - 03-9190734

חברת ח.ל.ד. בע"מ - 03-9311545

האגודה לתרבות הדיור - 03-9052398

מיתב - 03-9395578

שירות יעוץ לאזרח (ש.י.ל.) - 03-9052679

בית ארגוני המתנדבים - 03-9248219

עמותת מקפת - 03-9232839

מילגם - 03-9044560

האגודה למען החייל - 03-9317035