מערכת אזעקה קומפלט לבית

מערכת אזעקה קומפלט לבית

מרכזייה פימא דגם 8144

מצבר חרום סירנה

10 גלאי נפח פנימיים

לוח הפעלה

חדש עם אחריות היצרן

מחיר - 1,500 ש"ח

לפרטים נוספים:

0505489110

יוסי

חולון