חמישה חדרים באם המושבות

5 חדרים ביוני נתניהו

אם המושבות החדשה
רחוב יוני נתניהו, פ"ת
שטח: 127
קומה: 2
שם: יניב
טלפון: 0527565080